Anvendelse af avanceret start

Kontrolleret januar 2020

Hvis en Windows Pc ikke starter normalt, så skal du finde “startkablet eller håndsvinget frem”, da den skal have hjælp til af starte.

Hvis det er en bærbar, så fjern strømkablet, tag batteriet ud og tryk på power knappen i 10 sekunder for at tømme Pc’en helt for strøm. Monter batteriet og strømkablet igen.

Hvis du har en Windows Installations DVD eller USB Stick, en Systemgendannelsesdisk eller et USB stick med et gendannelsesdrev, så kan du via boot menuen boote til denne og vælge at reparere i stedet for at installere.

Windows 7

På Windows 7 tryk <F8> ned umiddelbart efter du har tændt for Pc’en for at få adgang til at reparere Windows.

Windows 7 Avancerede startindstillinger

Windows 7 Avancerede startindstillinger

Du kan vælge at Reparere computeren eller starte til fejlsikret tilstand. Vælges reparere computeren, så vises dette skærmbillede

Indstillinger for Systemgenoprettelse

Indstillinger for Systemgenoprettelse

Windows 8.1 og 10

Windows 8.1 og 10 kan du normalt ikke boote til avanceret start (Repair Mode) med <F8>. Hvis <F8> ikke virker skal du afbryde opstarten ved at slukke PC’en på powerknappen tre gange, medens den lille runde cirkel med prikkerne viser, at Windows er under indlæsning. Den fjerde gang Pc’en booter vil den selv gå i Repair Mode og skærmbilledet for avanceret start vises.

Hvis du på Windows 8.1 og 10 kan boote til startskærmen, hvor du indtaster kodeord for at logge på, så kan du via start/stop knappen nederst til højre på skærmbilledet holde tasten  <SHIFT> nede og vælge genstart for at komme til avanceret start.

Avanceret start Windows 8.1 og 10

Avanceret start Windows 8.1 og 10

Vælg Fejlfinding og derefter avancerede Indstillinger

Hvis du har lavet en systemgendannelsesdisk  eller har et Windows Installationsmedie, så kan du boote med dette via Pc’ens boot menu til repair mode.

Når skærmbilledet systemgenopretning/avancerede indstillinger vises vises, så kan du anvende det til at reparere Windows.

Windows 8.1 og 10 - Avancerede indstillinger

Windows 8.1 og 10 – Avancerede indstillinger

Du kan prøve:

  • Startreparation
  • At gå tilbage til et tidligere gendannelsespunkt.
  • At genstarte til fejlsikret tilstand (via  Startindstillinger), hvis det er en driver, der driller og hente nye drivere fra PC producentens hjemmeside eller forsøge at rense Pc’en for malware hvis det er det der er problemet.
  • At gå til kommandoprompt hvorfra disken kan scannes for fejl med
    • Scanne disken for fejl med chkdsk c:
    • At rette fejl med chkdsk c: /f
  • At anvende en Windows systemafbildning som beskrevet her (backup og gendannelses siden – husk at kalde dette for )
  • Hvis du er nødt til at bruge en Windows systemafbildning for at gendanne Windows så husk, at de data (Dokumenter, billeder og eksempelvis slægtsforskningsdatabase) du har opdateret siden du tog din backup forsvinder.

Kopiering af dine data

Hvis du kan boote til fejlsikret tilstand, så kan du bruge Stifinder til at kopiere dine data.

Hvis du ikke kan boote til fejlsikret tilstand, så kan du med Windows kommandolinje kopiere dine filer til et eksternt lagermedie eller anvende Kaspersky Rescue disk  eller programmet Parted Magic ($ 11) til at boote og derefter gemme dine data på ekstern harddisk eller USB stick..

Du kan her læse om, hvor du finder dine filer.

Pc’en vil fortsat ikke starte

Hvis din Pc ikke starter normalt efter anvendelse af avanceret start (Repair Mode) af en backup så kan du fortsætte som beskrevet under:

Udgivet i Backup og Gendannelse, Fejlfinding, Reparation og tagget , .