Vedligeholdelse af en Pc

Kontrolleret januar 2020

En Windows Pc bør vedligeholdes regelmæssigt. En grundlæggende rengøring kan udføres med værktøjer, som er en del af Windows.

En mere grundig vedligeholdelse og optimering af din Pc kræver installation af ekstra værktøjsprogrammer.

Vedligeholdelse omfatter normalt.

  • Opdatering af Windows med Windows Update
  • Sletning af midlertidige filer som er efterladt af dine programmer.
  • Kontrol af at harddiskens index over de filer, der findes på den er i orden, og den kan finde alle filerne.
  • Defragmentering af harddisken, hvis det er en traditionel harddisk med plader, der roterer.
  • Sletning af midlertidige filer og andet fra dine Browsere.

Ovenstående kan udføres med Værktøjer, som er en del af Windows.

Læs mere i indlægget om grundlæggende vedligeholdelse af Windows Pc.

Automatisk vedligeholdelse

Windows 8.1 og 10 udfører automatisk vedligeholdelse en gang i døgnet.

Den automatiske vedligeholdelse omfatter opgaver som sikkerhedsopdateringer, sikkerhedsscanninger og systemdiagnosticeringer. Du kan via

Kontrolpanel --> Sikkerhed og Vedligeholdelse --> Vedligeholdelse 

ændre tidspunktet, som default er sat til kl. 02.00.

Et tip til den dovne

Indstil på en bærbar strømstyringen til først at skifte til strømsparetilstand efter et par timer.

Lad din pc stå tændt nogle timer hver den 15. i måneden så henter Windows selv opdateringer og udfører vedligeholdelse.

Når joblisten viser et aktivitetsniveau for CPU og Disk der konstant ligger under 5 % så er opgaverne løst.

Windows egne vedligeholdelsesværktøjer

Det er normalt tilstrækkeligt at anvende Windows egne værktøjer til at udføre vedligeholdelse og optimering. Du har her kontrol med hvordan det udføres

Læs mere om Windows egne vedligeholdelsesværktøjer

3. parts værktøjer til vedligeholdelse

Der findes en lang række tredjepartsværktøjer, der kan anvendes til vedligeholdelse og optimering af en PC. Disse værktøjer er næste uundværlige på Windows 7 og Windows 8.1.

På en Pc med Windows 10, som hvert halve år opdateres med en funktionsopdatering, der installerer en frisk kopi af Windows 10 er de indbyggede værktøjer til automatisk vedligeholdelse tilstrækkelige.

Ved anvendelse af 3. parts værktøjer har du ofte ingen/begrænsede muligheder for at kontrollere hvad og hvordan din PC vedligeholdes og optimeres.

Du kan læse mere om værktøjsprogrammerne

Rensning af Pc for infektioner

En Pc er, når du browser på Internettet, modtager mail eller downloader programmer udsat for at blive inficeret med virus, malware, trojanske heste, uønskede programmer og tilføjelser til dine browsere m.v.

Et antivirusprogram, som holdes opdateret kan forhindre at du bliver inficeret med infektioner, som er kendte. Antivirusprogrammer kan desværre ikke forhindre alle infektioner og det kan derfor blive nødvendigt at rense din Pc med et eller flere specialprogrammer.

Læs mere om rensning af en Windows Pc.

Detaljeret vedligeholdelsesplan

Jeg har beskrevet en detaljeret vedligeholdelsesplan i et indlæg om Pc vedligeholdelse og optimering.

Udgivet i Vedligeholdelse og tagget , .