Skifte fra Outlook til Thunderbird

Kontrolleret januar 2020

Det kan af forskellige årsager være nødvendigt at udskifte Microsoft Office pakkens mailprogram Outlook med et andet mailprogram.

Hvis man har en gammel udgave af Outlook, som ikke længere modtager sikkerhedsopdateringer, vil gendanne sin PC til fabrikstilstand eller vil lave en ren installation af Windows 10 (måske på grund af et malware angreb) og ikke kan geninstallere Office Pakken.

Det kan være en udfordring af udskifte Microsoft Outlook med et andet mail program, da det er besværligt at flytte kontaktpersoner og gamle mails.

Hvis du kun har én mailkonto, så er det letteste i stedet at anvende webmail hos din Internetudbyder og indtaste kontaktpersonerne igen der. Du kan importere dine Outlook postmapper til programmet MailStore, som beskrevet nedenfor.

Du kan i dette indlæg læse om skiftet til mailprogammet eM Client. Det er lettere at skifte til eM Client. Programmet har nogle fordele i forhold til Thunderbird. Der er bedre synkronisering af kontakter. kalender og opgaver, men du kan kun have to mailkonti før du skal betale for en licens, som dog koster beskedne 312 DKK.

Thunderbird tilføjelsen MoreFunctionsForAddressbook fungerer ikke i Thunderbird version 59 og nyere.

Installation af Thunderbird

Du henter Thunderbird og opretter din mailkonto (dine mailkonti). Programmet indlæser nu de mails, der ligger hos din Internetudbyder.

Download Thunderbird
Opsætning af mailkonto

Ryd op via webmail (POP3)

Du bør for dine mailkonti, som anvender protokollen POP3 til at hente data fra din mail udbyder logge på webmail og foretage en oprydning for at undgå, at alle data som ligger hos mail udbyderen bliver indlæst igen, når du tilslutter mail kontoen i Thunderbird.

Eksport af kontaktpersoner fra Outlook

Du følger Microsoft vejledning om at eksportere kontakter fra Outlook.

Microsofts vejledning

Du skal vælge den vejledning som passer til din version af Outlook og gemme filen på skrivebordet.

Forbered redigering af de eksporterede data

Det kan, hvis du har få kontaktpersoner, være arbejdsbesparende at indtaste kontakterne manuelt, idet det er det større arbejde at sikre, at datakvaliteten er tilfredsstillende inden du går i gang med eksport og import af kontakterne.

Thunderbird adressebog anvender nogle feltnavne som ikke svarer til kolonneoverskrifterne i den fil, du har eksporteret.

Du bør under redigeringen nedenfor anvende følgende kolonneoverskrifter, som anført i kolonnen Adressebogsfelter

Import til Thunderbird Adressebog

Import til Thunderbird Adressebog

Har du arbejdstelefon, arbejdsmail og arbejdsadresser kan de felter i den eksporterede kontaktliste navngives som vist for hjemme (privat) ovenfor.

Det kan efterfølgende være nødvendigt at indtaste nogle supplerende data, som du ikke finder plads til i oversigten ovenfor.

Redigering af de eksporterede kontakter

Outlook Eksporterer en lang række felter, som normalt ikke bruges. Derfor bør filen redigeres for at gøre importen i Thunderbird lettere.

 • Start Excel
 • Importer filen fra skrivebordet. (Du må ikke åbne filen i Excel)
 • Slet de kolonner i regnearket, som du ikke skal bruge.
 • Omdøb kolonnerne så de passer til navnene fra ovennævnte skærmdumps
 • Opret evt. nye felter eksempelvis Vis Som
 • Flyt evt kolonnerne så de passer med den rækkefølge der vises ovenfor
 • Ret Eventuelle stavefejl m.v. og slet rækker for kontakter, som ikke skal medtages i den nye adressebog.
 • Vælg gem som Text (Tabulatorsepareret) (*.txt).

Hvis du vælger gem i stedet for gem som, så ødelægger Excel filen, Du skal åbne et nyt regneark og importere den gemte fil og kan nu vælge gem som Text (Tabulatorsepareret) (*.txt).

Excel kan ikke gemme som komma spareret fil med komma, Excel gemmer med semikolon. Anvendes Libre Office kan csv filen gemmes i csv format, som kan læses af Thunderbird.

Du kan ikke eksportere vCards direkte fra Outlook, men en alternativ metode til at foretage eksport af vCard er at markere alle dine kontakter og vælge at videresende dem. De bliver nu vedhæftet en mail som vCards. Du sender mailen til dig selv. Men kun et vCard til hver mail.

Import i Thunderbird

 • Start Thunderbird
 • Åben adressebogen
 • Marker Alle adressebøger
 • Vælg Funktioner –> Importer –> Adressebøger –> Tekstfil → Næste
 • Vælg den redigerede fil
 • I dialogboksen vises i venstre kolonne felterne i Adressebogen og til højre felterne i den redigerede tekstfil.
 • Flyt felterne i venstrekolonne indtil navnene passer med udeholdet i den redigerede fil
  Kun felter, der er markeret med et flueben importeres.
 • Importer.

Generelt om flytning af mails

Hvis du henter dine mail via IMAP (Eksempelvis Gmail, Hotmail.com, outlook.dk, live.dk og iCloud), så ligger alle dine mail hos din mailudbyder, og det er ikke nødvendigt at eksportere dine gamle mails fra Outlook. De indlæses automatisk i Thunderbird, når du tilslutter din mailkonto i Thunderbird.

Hvis du henter dine mail via POP3 (eksempelvis Yousee og TDC), så vil de mails der stadig ligger hos din Internetudbyder bliver indlæst igen. Det betyder, at du efterfølgende vil få en række dubletter.

Ryd op hos din Internetudbyder inden du opretter din mailkonto i Thunderbird.

Hvis du havde konfigureret Outlook til at slette de hentede mails hos Internetudbyderen, så har du kun de mails, du har gemt i dine Outlook postmappefiler.

Har du flyttet dine mails til en ekstra postmappefil, som du anvender som arkiv, så skal du medtage denne i flytningen.

Outlook kan ikke selv eksportere mails i et format, der kan anvendes til import i Thunderbird. Du skal anvende et hjælpeprogram.

Advarsel

Du kan under import i Thunderbird vælge at importere fra Outlook, men jeg har konstateret at denne import ikke får alle mails med. Den importerer heller ikke alle kontakter.

Installation af MailStore Home

Programmet MailStore Home er et program, der kan anvendes som mailarkiv. Home udgaven er gratis.

Download MailStore Home

Du kan eksportere mails fra bl.a. Outlook til mailarkivet. De bliver eksporteret sammen med de vedhæftede filer. Du kan læse din mails direkte fra arkivet og åbne de vedhæftede dokumenter.

Programmet kan også indlæse mails direkte fra din Internetudbyder.

Du starter med at arkivere mails

 • Du vælger at arkivere fra Outlook
 • Du kan vælge Outlook eller enkelte postmappefiler
 • Når arkiverings-profilen er oprettet så skal du eksekvere den ved at dobbelt-klikke på den
 • Du kan i MailStore se de arkiverede mails i mappe my Archive

Du kan nu eksportere fra MailStore til Thunderbird

 • Vælg export E-mail
 • Vælg Thunderbird
 • Vælg hvad du vil eksportere fra MailStore og tryk på Next
 • Vælg at importere til default profilen, med mindre du har oprettet en anden profil
 • Tryk på Next
 • Dobbelt-klik på export profilen for at exportere til Thunderbird
 • Genstart Thunderbird

De eksporterede mails findes nu under lokale mapper.

Har du behov for hjælp, så er der adgang hertil fra Programmets hovedside.

Eksport af mails fra Outlook til MailStore

Du skal have Outlook installeret for at kunne eksportere mails. Har du allerede lavet en ren installation, så kan du installere en prøveversion af Outlook. 1 måneds gratis prøveversion af Office 365

Eksport fra mails fra MailStore til Thunderbird

Programmet kan eksportere mail fra arkivet direkte ind i Thunderbird. Du opretter en eksportprofil til Thunderbird, udvælger de mail konti i arkivet, som skal eksporteres og udfører denne eksport. Du finder dine mails i Thunderbird under Lokale Filer. Hvis der ikke vises en mappe med de importerede mails, så genstart Thunderbird.

Læs mere

Thunderbird brugervejledning
Flytning af mail og kontaktpersoner fra Live Mail til Thunderbird
Backup af mail fra Thunderbird
Microsoft Life Cycle Strategy

Udgivet i Email og tagget , .