Windows 10 October 2018 Update

Opdateret 29. november 2018.
Microsoft har den 2. oktober frigivet en ny funktionsopdatering af Windows 10. Den har fået navnet Windows 10 October 2018 Update.

Opdateret 29. november 2018

29. november 2918: Hvis du anvender Apple iCloud appen på din Pc, så skal du opgradere den til den seneste version, inden du opgraderer til Windows 10 Oktober 2018 opdateringen.

13. november 2018: Microsoft har på ny frigivet Oktober 2018 opdateringen. Opdateringen blev trukket opdateringen tilbage fordi nogle brugere havde mistet dokumenter og andre datafiler. Microsoft har nu rettet fejlene og frigivet en ny udgave.

Den nye halvårlige opdatering indeholder en lang række ændringer og nye funktioner. Der er dog ingen epokegørende nyheder.

Microsoft har endnu en gang reduceret den tid din Pc er utilgængelig ved afslutning af opdateringen. Min bærbare klarede det på 10 minutter.

Nedenfor beskrives udvalgte ændringer/nyskabelser.

Clipboard med historik

Windows clipboard, hvor du gemmer de tekster, billeder eller andet, som du kopierer med <CTRL> + C eller klipper med <CTRL> + X for senere at indsætte det med <CTRL> + V, har nu fået historik.

Det har tidligere været nødvendigt at installere et tredjeparts program for at kunne opsamle flere udklip (historik) til  clipboard.

Du skal aktivere historikken ved at taste <WINDOWS> + V. Derefter giver <WINDOWS> + V adgang til historikken.

Du kan nu eksempelvis opsamle en række tekst afsnit og derefter indsætte dem i en ny sammenhæng. Du kan kombinere tekst og billeder i historikken.

Du kan når historikvinduet vises slette enkelte elementer eller hele historikken.

Det er min vurdering, at det er en meget anvendelig tilføjelse.

Nyt værktøj til at tage et billede af skærmen

Windows 1803 og tidligere gjorde det muligt at tage en kopi af et udsnit af skærmbilledet. Udsnittet kopieres til clipboard, hvorfra det kan indsættes i et andet program.

I Oktober 2018 er funktionaliteten udvidet med visning af en lille værktøjslinje øverst på skærmen. På værktøjslinjen kan der vælges et rektangulært, et frihåndstegnet skærmudsnit eller fuldskærms kopi.

Du skal manuelt indsætte billedet i et billedbehandlingsprogram.

Værktøjet fungerer naturligvis sammen med den nye clipboard historik.

Du kan i Settings -> Øget tilgængelighed -> Tastatur vælge at lade Print Screen tasten aktivere funktionen.

Når du har taget et skærmbillede, så kan du fra notifikations området åbne skærmbilledet i den nye app Snip & Sketch. Appen er oprindeligt lavet til at tegne på en en Windows Surface tablet eller Surface book.

Du kan også åbne appen via WINDOWS tasten og skrive Snip.

Appen kan anvendes til at gemme billedet som en fil, ændre det størrelse eller tegne på billedet.

Det er min vurdering, at det er velegnet hvis billedet eksempelvis blot skal gemmes eller indsættes i et tekstdokument.

Hvis billedet skal redigeres, så er der fortsat fordele ved at indsætte det i Windows appen Paint 3D eller et tredjepartsprogram, eksempelvis IrfanView.

Ændringer i design

Der er en række mindre ændringer til den brugergrænsefladen, kaldet Fluent design. Du kan læse om fluent design på Wikipedia.

Ændring af skriftstørrelse

Det har hidtil været muligt at ændre tekststørrelsen i nogle fordefinerede trin. Det er nu muligt at ændre skriftstørrelsen trinløst til den størrelse der passer til dit behov. Du får adgang via

Settings -> Øget tilgængelighed -> Skærm

Ny funktionalitet i Notepad

Programmet Notepad, som har været en del af Windows siden den første version af Windows har endeligt fået nogle opdateringer.

Det er nu muligt at ændre den skrifttype og skriftstørrelse, som vises på skærmen. Notepad gemmer ikke disse oplysninger, da Notepad kun arbejder med tekstfiler uden formatering, som den kendes fra Microsoft Word og Libre Office.

Statuslinje vises nu automatisk. Den vises nu også, når der er valgt wordwrap.

Find dialogen husker nu det sidste du søgte efter.

Notepad kan nu vise/formatere tekstfiler, som anvender Linux og Mac linjeskift. Tekstfilerne kan redigeres og gemmes under bevarelse af den oprindelige model for linjeskift. Notepad kan desværre ikke oprette nye dokumenter med Linux eller Mac linjeskift.

Du kan dog snyde ved at åbne et dokument med Linux eller Mac linjeskift, slette teksten og indtaste et par ord på to linjer for at bevare Linux linjeskiftet, gemme dokumentet under et nyt filnavn og vælge encoding UTF-8. Du kan nu bruge denne fil som en skabelon. Husk derefter at du skal anvende funktionen gem som, for ikke at overskrive skabelonen. Hvis dokumentet skal anvendes på Linux eller Mac så skal du vælge encoding UTF-8. Hvis du gemmer i Windows tegnsæt, så får du problemer med at vise de danske bogstaver æøå.

Det er en god men mindre forbedring, som kan anvendes i en snæver vending.

Hvis du arbejder en del med tekstfiler med Linux linjeskift, så bør du fortsat anvende trejdepartsprogrammer, eksempelvis Notepad++.

Diagnostic data Viewer

Microsoft introducerede i Windows 1803 Diagnostic Data viewer, som giver indsigt i de data som din Pc rapporterer til Microsoft.

Appen skal aktiveres via Settings -> Privatlivsindstillinger -> Diagnosticering og feedback -> Diagnostics Datafremviser. Den var begrænset anvendelig, da tolkningen af oplysningerne kræver en dyb teknisk indsigt i Windows og data blev vist i det rå dataformat, som er json.

I den nye oktober 2018 udgave er datene formateret, så de kan læses uden kendskab til json dataformatet.

Det kræver fortsat dyb indsigt i Windows at tolke oplysningerne, men det er nu muligt umiddelbart at se hvilke program, som giver problemer.

Windows sikkerhed

Windows Defender er blevet omdøbt til Windows Sikkerhed

Edge browseren

Der er en lang række mindre ændringer til Edge browseren.

Preview visning under søgning

Når du søger via <WINDOWS> tasten og skriver en søgetekst, så får du ved at markere et af de fundne elementer vist et preview (forhåndsvisning) af indholdet i dokumenter, biller og websider.

Det har hidtil kun været muligt ved i stifinder at vælge visning af detaljerude.

Dark theme i Stifinder og andre Windows 10 apps

Du kan via Settings -> Personlig tilpasning -> Farver vælge et dark theme til visning af apps.

Dark theme findes også i Windows 10 1803, hvor det virkede i Windows 10 Apps herunder Settings. Nu fungerer det også i den traditionelle Stifinder.

Synkronisering med din smartphone

Microsoft har tilføjet nye funktioner til mulighederne for at synkroniserer din Windows Pc med din smartphone.

Du finder efter opgraderingen af Windows et link Din telefon til aktivering af den nye smartphone integration, der sammenkæder din telefon og Pc. Du vil på din smartphone modtage et link til download af en app.

Synkroniseringen kræver at du logger på din Pc med en Microsoft konto.

Android smartphones

Det kræver, at du har en enhed med Android 7.0 eller nyere.

Du kan nu nu overføre billeder og sende links til din Pc og mulighed for at besvare SMS fra din Pc.

Der vil komme yderligere funktioner til Android enheder.

iPhone brugere

Grundet Apples styresystem iOS er det begrænset hvilken adgang apps kan få til en iPhone. Du skal derfor fortsat anvende OneDrive for at kunne overføre billeder.

Du får, som for Android enheder, adgang til at overføre link, som du har browset i Safari til den Pc, hvor du så kan fortsætte.

Billeder og SMS funktionaliteten fungerer ikke på iPhones.

Konklusion på min smartphone appen

Det er min vurdering at denne funktionalitet indtil videre ikke giver væsentlige fordele. Du kan allerede overføre billeder til OneDrive og Google Billeder.

Faneblade i programmer

Microsoft har arbejdet med at implementere faneblade i applikationer, svarende til fanebladende i browsere. I foreløbige versioner af Windows 10 oktober 2018 udgaven kunne man eksempelvis i et og samme Stifinder eller word have faneblade fra andre åbne dokumenter eller programmer. Funktionaliteten er desværre fjernet i den færdige udgave af Windows 10 oktober 2018 Update.

Cortana

Microsoft digitale assistent for endnu ikke tilgængelig ved en installation af den danske sprogversion af Windows 10.

Hvordan får jeg opdateringen

Opdateringen rulles ud som de månedlige opdateringer. Microsoft foretager en trinvis udrulning i løbet af de næste par måneder. Hvis du ikke vil vente, så kan du hente opdateringen på Microsoft side for download af Windows 10.

Læs mere om Windows oktober 2018 Opdateringen

 

 

Udgivet i Windows Update.