Administrere pladsen på harddisken

Opdateret maj 2020

Microsoft er i gang med at flytte Windows diskoprydningsfunktionerne fra Stifinder og det dedikerede program cleanmgr til Settings -> System -> Lager. Ændringerne gør det lettere at foretage ændringerne i opsætningen.

Advarsel

Se vejledningen om den gamle model, som fortsat fungerer.

I Settings -> System -> Lager, kan man under Lagerassistent:

 • Aktivere den automatiske oprydning
 • redigere, hvordan vi frigør plads vælge hvornår og hvordan oprydning foretages herunder
  • hvornår lagerassistenten skal køres,
  • vælge hvor længe filer skal gemmes i papirkurven inden den tømmes,
  • vælge om hentede filer i mappen Overførsler skal slettes efter en periode,
  • frigøre plads fra filer i OneDrive, så de hentes når de anvendes, Filer der er downloaded til Pc’en vises med en grøn ikon medens filer der kun findes i skyen er markeret med en blå sky.
  • vælge at slette en gammel version af Windows. Den slettes automatisk efter 10 dage,
  • vælge at udføre oprydningen nu.

Du kan i Settings -> System -> Lager vælge vis flere kategorier og vælge de enkelte kategorier.

For kategorien:

 • Midlertidige filer

kan du vælge, hvad der skal slettes under den automatiske lageroprydning. Funktionaliteten her svarer til den, du finder i den gamle model fra Stifinder.

Kategorien Apps og funktioner giver adgang til manuelt at fjerne Apps og programmer.

De resterende kategorier er genveje til de anførte emner.

Under punktet Rediger hvor nyt indhold gemmes kan du hvis du har en ekstra harddisk eller har opdelt harddisken i flere partitioner vælge hvilken disk/partition, apps, dokumenter, billeder og videoer m.v. skal gemmes på.

Advarsel

Du skal være opmærksom på at hvis du eksempelvis her vælger at dokumenter og billeder skal gemmes på en anden disk/partition, så ændrer det ikke definitioner, som Stifinder anvender til de særlige mapper  Dokumenter og billeder. Anvend i stedet modellen der er beskrevet i indlægget om at flytte data til en datapartition

Læs mere herom

Reserveret lager

Opdateret maj 2020

Windows 10 version 1903 introducerede “reserveret lager”. Det er plads på c-drevet som reserveres til brug for opdateringer. Hvis du har udfordringer med pladsen på c-dreet så kan du nu via et terminalvindue eller PowerShell i administratortilstand tjekke om det er aktiveret og slå det til og fra.

Det bliver automatisk aktiveret, hvis du gendanner Windows 10.

Kontroller aktuel status::

DISM.exe /Online /Get-ReservedStorageState

Slå reserveret lager fra

DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled

Slå reserveret lager til

DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled

Udgivet i Dine Data, Vedligeholdelse.