Administrere pladsen på harddisken

Opdateret januar 2020

Microsoft er i gang med at flytte Windows diskoprydningsfunktionerne fra Stifinder og det dedikerede program cleanmgr til Settings -> System -> Lager. Ændringerne gør det lettere at foretage ændringerne i opsætningen.

Advarsel

Se vejledningen om den gamle model, som fortsat fungerer.

I Settings -> System -> Lager, kan man under Lagerassistent:

 • Aktivere den automatiske oprydning
 • redigere, hvordan vi frigør plads vælge hvornår og hvordan oprydning foretages herunder
  • hvornår lagerassistenten skal køres,
  • vælge hvor længe filer skal gemmes i papirkurven inden den tømmes,
  • vælge om hentede filer i mappen Overførsler skal slettes efter en periode,
  • frigøre plads fra filer i OneDrive, så de hentes når de anvendes, Filer der er downloaded til Pc’en vises med en grøn ikon medens filer der kun findes i skyen er markeret med en blå sky.
  • vælge at slette en gammel version af Windows. Den slettes automatisk efter 10 dage,
  • vælge at udføre oprydningen nu.

Du kan i Settings -> System -> Lager vælge vis flere kategorier og vælge de enkelte kategorier.

For kategorierne:

 • System og reserveret
 • Midlertidige filer

kan du vælge, hvad der skal slettes under den automatiske lageroprydning. Funktionaliteten her svarer til den, du finder i den gamle model fra Stifinder og i cleanmgr.

Kategorien Apps og funktioner giver adgang til manuelt at fjerne Apps og programmer.

De resterende kategorier er genveje til de anførte emner.

Under punktet Rediger hvor nyt indhold gemmes kan du hvis du har en ekstra harddisk eller har opdelt harddisken i flere partitioner vælge hvilken disk/partition, apps, dokumenter, billeder og videoer m.v. skal gemmes på.

Advarsel

Du skal være opmærksom på at hvis du eksempelvis her vælger at dokumenter og billeder skal gemmes på en anden disk/partition, så ændrer det ikke definitioner, som Stifinder anvender til de særlige mapper  Dokumenter og billeder. Anvend i stedet modellen der er beskrevet i indlægget om at flytte data til en datapartition

Læs mere herom

 

Udgivet i Dine Data, Vedligeholdelse.