Skifte til mailprogrammet eM Client

Indledning

Kontrolleret januar 2020

Det kan af forskellige årsager være nødvendigt at udskifte eksempelvis Microsoft Office pakkens mailprogram Outlook med et andet mailprogram. Du kan have geninstalleret Windows efter et nedbrud mailprogrammet er ikke længere er understøttet så som Microsoft Live Mail eller det ikke længere understøtter dit behov.

Hvis du kun har én mailkonto, så er det letteste i stedet at anvende webmail hos din Internetudbyder og indtaste kontaktpersonerne igen der.

Udfordringer ved at skifte mailprogram

Det kan være en udfordring af udskifte Microsoft Outlook og andre mailprogrammer med et andet mailprogram. Det afhænger af hvilket mailprogram skifter fra og hvad du du vælger som erstatning.

Den største udfordring er knyttet til kalender, kontaktpersoner og opgaver, hvis du anvender mailkonti som anvender protokollen POP3 til at hente mail. Denne protokol downloader men kan ikke synkroniserer med udbyderens mailserver. Kalender, kontakter og opgaver findes normalt kun lokalt og kan ikke synkroniseres.

Programmet eM Client

Programmet eM Client indeholder funktioner der kan importere mail, kontakter, kalender og opgaver fra en lang række mailprogrammer herunder Outlook, Live Mail og Thunderbird samt synkronisere med gmail, Microsoft mail konti, iCloud og andre udbydere af IMAP mailkonti, der understøtter gængse protokoller for dataudveksling for kalender/opgaver og kontakter.

Denne funktionalitet er indbygget i eM Client i modsætning til Thunderbird, hvor man skal lede efter tilføjelser og foretage en ofte besværlig manuel konfiguration.

Programmet findes installeres i en dansk sprogversion.

Du kan læse om skifte til Thunderbird

Brugerlicens

Programmet eM Client kan anvendes i en gratis version, hvor man kan anvende op til to mailkonti. Du kan installere på mere end en Pc eller Mac. Pro versionen, som ikke har en begrænsning på antal mailkonti koster i 312 DKK (incl. moms) i anskaffelse.

To licenser koster 412 DKK. Licensen til Pro versionen kan som udgangspunkt kun anvendes på en Pc hhv. Mac.

Hvis du installerer det på mere end en Pc, så skal du aktivere licensen hver gang du skifter Pc hhv Mac.

Når du installerer den gratis version får du 30 dages prøvetid på pro versionen. Den eneste forskel på de to udgaver er antallet af mailkonti du kan tilslutte.

Funktioner
Programmet indeholder bl.a.

 • mail
 • kalender og opgaver
 • Kontakter

Programmet kan synkronisere e-mail., kalender, opgaver og kontakter med

 • gmail
 • outlook.com
 • icloud.com
 • exchange servere (til profesionel anvendelse)
 • Andre udbyderer af IMAP mail samt øvrige synkroniseringer.

Læs mere om programmet hos eM Client

Forberedelser

Du bør inden du skifter foretager følgende forberedelser.

 • For POP 3 konti (eksempelvis Yousee) log på webmail og foretag en oprydning, da mailprogrammer ellers downloader alle dine mails igen også dem, du har slettet på din Pc.
 • Ryd op i dine kontaktpersoner.
 • For gmail konti skal du via en browser aktivere IMAP.
 • For iCloud konti (Apple-id) skal du først have aktiveret to-faktor login. Se Apples vejledning
 • Find password til frem til dine mail konti.
 • Tag en systembackup af din Pc så du kan rulle tilbage igen.

Foretager du installationen af eM Client fordi du har haft et havari på din PC og måske har geninstalleret Windows, så kan du hvis du har en backup af dine mails, kalender og kontakter m.v. hente en prøveversion af Microsoft Office. På Windows 10 skal du blot aktivere appen Hent Office.

For Windows 7 og 8.1 kan du hente en 1. måneds prøveversion hos Microsoft.

Dine mails fra Live Mail kan findes i mappen C:\Brugeres\[dit brugernavn]\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail

Installation

Programmet downloades fra https://emclient.com og installeres. Når programmet installeres undersøger det om du har Outlook, Microsoft Live Mail og Thunderbird installeret og tilbyder at importere konti med mail, kalender og kontakter samt opgaver og evt. ekstra postmappefiler herfra.

Advarsel

Lad være med at importere konti under installationen. Det giver bøvl med opsætningen af POP3 konti og en Microsoft mail konto eksempelvis @outlook.dk bliver ikke synkroniseret korrekt ved import fra Thunderbird. Box content

Det er bedre selv at oprette konti manuelt efter installationen og lade eM Client synkronisere IMAP konti. Du skal manuelt importere data fra POP3 konti fra Outlook, Thunderbird eller Live Mail og lokale mapper.

Konfiguration af Gmail, Microsoft, Yahoo konti

eM Client kender opsætningen til Gmail, Microsoft mailkonti, Yahoo og Microsoft Exchange, du skal derfor kun indtaste mailadresse, password og vælge hvad du vil synkronisere.

 • Gå til Menu -> Værktøjer -> Konti
 • Vælg ny konto
 • Vælg opret ny konto (Plus tegnet mederst til venstre)
 • Åben feltet E-mail og vælg mellem Gmail, Outlook, Yahoo Exchange og andet
 • Tryk på Næste
 • Indtast mailadressen og tryk på Næste
 • Indtast dit navn og tryk på Næste
 • Vælg hvad der skal synkroniseres. eM Client foreslår det der er muligt på kontoen
 • Tryk på Fuldfør
 • Du skal indtaste dit password
 • Forbindelsen etableres.
 • Tryk på OK for at lukke vinduet

eM Client synkroniserer de tjenester du valgte. For disse konti behøver du ikke yderligere import fra dit gamle mailprogram.

Konfiguration af andre mailkonti

Konfiguration af mailkonti, der anvender protokollen POP3 til at hente data hos din udbyder er som i andre mailprogrammer.

 • Gå til Menu -> Værktøjer -> Konti
 • Vælg ny konto
 • Vælg opret ny konto (Plus tegnet mederst til venstre)
 • Åben feltet E-mail og vælg mellem Gmail, Outlook, Yahoo Exchange og andet
 • Vælg andet og tryk på Næste
 • Indtast mailadressen
 • Vælg POP3 eller IMAP
 • Indtast indgående server
 • Brugernavn normalt mailadresen for @iCloud.com er det kun den første del uden @icloud.com
 • Indtast adgangskoden og tryk på næste
 • Indtast udgående server
 • brugernavn og adgangskode er overført fra den indgående server.
 • Tryk på næste
 • eM Client forsøger nu at oprette forbindelse
 • Hvis der er fejl,så skal du vælge ret for at få eM Client til at prøve igen
 • Tryk på Næste uanset om der er forbindelse eller ej. Se fejlretning nedenfor
 • Indtast dit navn hvis det ikke er udfyldt og tryk på næste
 • Mappeplacering for Konto skal være separat mappestruktur for meddelelser.
 • Tryk på Fuldfør

Hvis forbindelsen ikke blev etableret, så er det fordi din mailudbyder ikke anvender de anbefalede port og tilhørende krypteringsmodel.

 • Tjek nu faneblad POP3 og SMTP for om der er valgt porte med kryptering.
 • Ret det til kryptering jf din mailudbyders oplysninger.
 • Du kan i indlægget om konfiguration af mailkonti se hvordan bl.a. Yousee konti skal konfigureres.

For POP 3 konti på Faneblad POP3 Under server indstillinger skal du vælge, om der skal være en kopi på serveren og om den skal fjernes automatisk. Her bør du vælge

 • Bevare flueben ud for Efterlad en kopi på af meddelelsen på serveren
 • Fjerne flueben ud for fjern fra serveren efter 7 dage
 • Bevare flueben ud for fjern fra serveren når slettet fra mappen “Slette post”

For dine IMAP konti behøver du ikke yderligere import fra dit gamle mailprogram. For dine POP3 konti har eM Client hentet de indgående mails der ligger på mail udbyderens server. Din egne lokale mapper skal du selv importere.

Import af POP3 mail konti's lokale mailmapper

Valg af porte og kryptering giver ofte udfordringer, når udbyderen ikke anvender de anbefalede default porte. Alle mailprogrammer der foretage en automatisk søgning har problemer hermed, hvis Programmet ikke kender mailudbyderen. Se også indlægget om konfiguration af mailkonti, hvor du kan finde oplysninger om de porte m.v. som skal anvendes. POP3 konti er ikke synkroniseret med mail dín mail udbyders mailserver. Mail bliver downloaded. Disse mail skal nu importeres. Opgaven løses for hver enkelt konto

 • Gå til Menu -> Filer -> Import
 • Vælg import fra Thunderbird/Outlook/Live Mail og tryk på Næste
 • Vælg Importer valgte mapper og tryk på Næste
 • Nu vises mapperne fra POP3 konti og de lokale mapper
 • Fjern flueben så der kun er flueben ud for en mail konto
 • Vælg import af data til standard rodv
 • Vælg under Destinationskonto den POP3 mail konto, som mailene tilhører.
 • Tryk på Fuldfør
Import af dine lokale mapper (mailarkiver)

I Thunderbird anvendes begrebet lokale mapper for mapper, der ofte bruges som lokale mailarkiver. I Outlook er de lokale mapper dine tilknyttede ekstra postmappefiler (*.pst). Du skal udføre nedenstående for hver af de ekstra postmappefiler. I Live Mail er det storage eller lokale mapper herunder Kontakter og Kalender).

 • Gå til Menu -> Filer -> Import
 • Vælg import fra Thunderbird/Outlook/Live Mail og tryk på Næste
 • Vælg Importer valgte mapper og tryk på Næste
 • Nu vises mapperne fra POP3 konti og de lokale mapper
 • Fjern flueben ud for mail konti
 • Thunderbird: Vælg lokale mapper
 • Outlook: Vælg en enkelt af de tilsluttede postmappefiler (og gentag import processen for hver)
 • Live Mail: Vælg Storage eller lager mapper (det er her kontakterne er placeret)
 • Tryk på Næste
 • Vælg importer data til en bestemt mappe
 • Tryk på opret ny mappe og giv mappen et navn der svarer til den postmappefil, mailkonto du importerer fra
 • tryk på OK
 • Tryk på fuldfør
Import til lokale mapper

Mails fra eksterne MS Outlook Postmappefiler (pst-filer), mail fra POP3 mailkonti samt Live Mail og Thunderbird lokale mapper skal importeres til en undermappe i Lokale mapper ellers kan der efterfølgende kommer synkroniseringsfejl fordi data er importeret til mailkonti som dubletter.

Nu er mails i lokale mapper, de lokale kontakter, kalendere og opgaver importeret. Du har nu flyttet alle dine data fra dit mailprogram til eM Client.

Kontrol af importen

Du skal kontrollere, at du har fået alle dine mail, kalender data, kontakter og opgaver importeret. For IMAP konti eksempelvis gmail, Microsoft mail konti skal du blot kontrollere, at der er foregået en synkronisering.

Konfiguration af Backup

Du finder via Menu -> Værktøjer -> Indstillinger -> Generelt -> Lagerplads placeringen af den database, som programmet opretter.

Det er normalt. c:\Brugere\[ditbrugernavn]\AppData\Roaming\eM Client

Du kan under Menu -> Værktøjer -> Generelt -> sikkerhedskopiering vælge en mappe, hvor der skal gemmes en sikkerhedskopi af dine data. Du kan med fordel vælge eksempelvis OneDrive eller gmail Drev, så de også bliver kopieret til skyen. Husk at kontrollere, hvor meget ledig plads du har online!

Du kan aktivere periodisk backup, vælge hvor hyppigt, der skal sikkerhedskopieres. Du kan anføre at programmet skal gemme op til de sidste fem (5) sikkerhedskopier. Alternativt kan du foretage backup til en ekstern harddisk. Når du tager backup til skyen kan det foregår automatisk. Når du bruger en ekstern harddisk så skal du tilslutte harddisken og foretage manuel backup.

Afslutning

Du bør bevare det gamle mailprogram i et par uger så du let kan vende tilbage hertil hvis du fortryder skiftet til eMClient. Ved skifte fra eM Client til et andet mailprogram skal du anvende programmets eksportfunktion for at eksportere data fra dine lokale mapper og POP3 mailkonti.

Udgivet i Brugerprogrammer, Email.