Gode råd om billeder i Skyen

Du bør overføre dine billeder til skyen, en Pc eller en Mac. Det sikrer at du stadig har dine billeder hvis du mister din mobile enhed, udskifter den eller den ikke længere virker.

Hvis du har mange billeder apps og især videoer på din mobile enhed så kan du hurtigt fylde din mobile enhed op. Du har derfor behov for at overføre dem til skyen, en Pc eller en Mac.

Google Fotos

Du kan med en Gmail konto installere og Googles Foto App og konfigurere den til at overføre dine billeder og videoer til Googl Fotos i Skyen. Du kan i appen derefter vælge at slette alle billederne på din mobile enhed. Du skal når du indstiller appen huske at indstille dine til at overføre billeder og videoer i Høj Kvalitet.

Du kan på din Pc installere Google Fotos, som er en app der giver adgang til dine billeder i skyen. De kopieres ikke til din Pc med mindre du manuelt downloader dem.

Google Fotos er den bedste løsning, hvis du er usikker på hvordan tingene fungerer.

Overfør til Pc med USB kabel

Du kan også overføre billederne til din Pc ved at tilslutte den til din Pc via det kabel, du bruger til strømforsyningen til din enhed. Du tilslutter din mobile enhed til en USB port.

På Windows 10 vil Windows billedappen normalt starte og foreslå import af billederne. Hvis den ikke starter automatisk så start den manuelt og vælg import af billeder øverst til højre i appen. Du skal på din mobile enhed give Pc’en lov til at forbinde sig.

Du bør anvende de standardindstillinger, som Appen foreslår. Det placerer billederne i en mappen under standard billedmappen på Pc’en. Billederne placeres i en mappen pr. måned efter optagelsesdatoen.

Du skal lade billederne blive hvor importen har placeret dem. Det betyder at et billede kun bliver importere en gang. Hvis du flytter rundt på billederne så får du de samme billeder flere gange. Du skal i stedet lave albummer i Windows 10 billede appen. Læs indlægget om dubletter af billeder for vejledning, om hvordan du finder og fjerne dubletter.

Når du har tjekket at billederne er kommet ind på din Pc så kan du slette dem på din mobile enhed.

Overførsel med USB kabel er den næst bedste løsning, hvis du er usikker på hvordan tingene fungerer.

OneDrive

Du kan, hvis du har en Microsoft konto, installere OneDrive appen og indstille den til at overføre til OneDrive i skyen og med Onedrive på din Pc Hente billederne ned på din Pc.

Du skal manuelt slette billederne på din mobile enhed.

Du skal være opmærksom på, at du kun har 5 GB gratis plads på OneDrive. Du kan købe ekstra plads.

Denne løsnings begrænsning er, at du kan have flere billeder på din mobile enhed end du har gratis plads på OneDrive.

Dropbox

Du kan gøre det samme med Dropbox blot har du her kun 2 GB gratis plads.

iCloud

Har du iPhone eller iPad, så kan du anvende iCloud til dette. Du bør aktivere Fotostream som overfører dine billeder til en Pc. På en Windows 10 Pc skal du fra Microsoft Store installere iCloud appen.

Hvis du på din iPhone eller iPad slår synkronisering af billeder til via iCloud Drive, så skal du være opmærksom på, at hvis du sletter billederne på din mobile enhed så forsvinder de også i skyen. Du kan manuelt downloade billederne til din Pc, hvor de ikke slettes.

Du har 5 GB gratis plads. Denne plads anvendes af dine sikkerhedskopier og dine billeder. Dog tæller billeder, som du har liggende i FotoStream ikke med.

Denne løsning kræver indsigt i hvordan iCloud drive og Fotostream fungerer. Læs hos Apple om forskellene på Fotostream og iCloud Fotos.

Læs mere om billeder

Udgivet i Brugerprogrammer, Cloud Service og tagget .