Gode råd om billeder i Skyen

Du bør overføre dine billeder til skyen, en Pc eller en Mac. Det sikrer at du stadig har dine billeder hvis du mister din mobile enhed, udskifter den eller den ikke længere virker.

Læs mere . . .

Billedbehandling på Pc

Der findes et stort udvalg af Pc billedbehandlingsprogrammer fra appen der er en del af Windows, gode gratis programmer og de helt dyre programmer fra eksempelvis Adobe.

Læs mere . . .

Dubletter af billeder

Det kan være en udfordring at finde kopier af billeder, når der skal ryddes op på en Pc. Der findes en række programmer som kan finde dubletter. Du skal manuelt vælge hvilken dublet du vil fjerne.

Læs mere . . .

Digitale billedformater

Digitale billeder, der er optaget med en mobil enhed, et digitalt kamera eller som skærmdumps kan gemmes som filer i et utal af forskellige billedformater. I dette indlæg beskrives behandling af det mest anvendte format JPEG og billedformater fra digitale kameraer.

Læs mere . . .

Billeder på Apple enheder

Apple introducerede med iOS 11 og macOS High Siera et nyt billedformater kaldet HEIF. Du får mest ud af disse formater på Appel enheder. Det er ikke alle billedbehandlingsprogrammer der kan håndtere disse formater.

Læs mere . . .

Skifte til mailprogrammet eM Client

Det kan af forskellige årsager være nødvendigt at udskifte eksempelvis Microsoft Office pakkens mailprogram Outlook med et andet mailprogram. Du kan have geninstalleret Windows efter et nedbrud, mailprogrammet er ikke længere er understøttet så som Microsoft Live Mail, eller det ikke længere understøtter dit behov.

Læs mere . . .

Hvorfor fylder mine Dokumenter flere MB

Microsoft Office dokumenter og præsentationer har en tendens til at svulme op og fylde flere MB. Det er især en udfordring hvis der indsættes billeder.
Med nedennævnte kan du får mere ud af den gratis diskplads i skyerne og mindre dokumenter bliver hurtigere downloaded til smartphone og tablet.

Læs mere . . .

Office 365 abonnement

Et Office 365 abonnement indeholder programmerne Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive,  Publisher og Access. Publisher og Accces er kun tilgængelig på en Pc. Øvrige er tilgængelige på Pc og online via https://office.com.

Læs mere . . .