Hvor finder jeg kurser

Du kan bl.a. på eKurser.nu og borger.dk, finde et stort antal gratis online kurser, hvor du kan lære at anvende en lang række programmer på PC og tablets.

Læs mere . . .