Værktøjer til vedligeholdelse

Der findes en lang række tredjepartsværktøjer, som kan foretage de samme optimeringer som de indbyggede Windows funktioner. Herudover indeholder de en række funktioner, der kan foretage en grundigere vedligeholdelse end Windows funktionerne og optimeringer, som kun kan udføres ved at ændre indstillingerne i registreringsdatabasen.

Læs mere om værktøjer til vedligeholdelse

Værktøjer der kan redde dine data

Hvis du ved en fejl har slettet filer og/eller mapper på din Pc, så kan du måske hente dem frem fra papirkurven eller forsøge at genskabe dem ved hjælp af et data recovery program.

Læs mere om data recovery programmer.

Windows fejlfindingsværktøjer

Windows indeholder en række værktøjer, der kan anvendes til fejlfinding. Hvis disse værktøjer ikke er tilstrækkelige, så kan Windows System Control Center med Sysinternals og Nirsoft programmer anvendes.

Læs mere om Windows fejlfindingsværktøjer

Sysinternals

Windows Sysinternals er en række værktøjer til administration, vedligeholdelse og fejlfinding og fejlafhjælpning af en Windows Pc.

Læse mer om Sysinternals værktøjerne